как вариант блок с ТОП новостями1
авававававаавававвава авв ва ва в ва в ав ва ва в ава в ава ва ва ва в ава ва ав ва вав ва ва ва в ава ва в в в ва

 
 
 ТИЗЕРНЫЙ БЛОК 1 ширина 600пикселей
Сетка 2*2 тизера по 200*200 пикселей
блок3 ширина 600 сетка 2 ряда по 3 тизера 200*200 БЛОК2 ширина 600 пикселей сетка 1*15 тизеров 200*200 пикселей
Блок 4 ширина 600 1*10 тизеров
Блок с ТОП новостями2